Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/en-us/help/4494174/intel-microcode-updates

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập