Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://slack.com/customize/emoji

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy