Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://sourceforge.net/projects/vcxsrv/files/latest/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy