Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://sourceforge.net/projects/batt-stat/files/BattStatInstall-099b.exe/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập