Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://sourceforge.net/projects/cinepaint/files/CinePaint/cinepaint-0.17/Windows.CinePaint.0.17.exe/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy