Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/Home/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy