Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://software.seagate.com/cgi-bin/shop?ID=STKY000RR

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy