Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://shop.viettel.vn/frame/dang-ky-goi-cuoc?code=12V120&ch=HNI1_TTHKM_00455_DB

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy