Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.mydoom.b@mm.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy