Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://scratch.mit.edu/scratch_1.4/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập