Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://redeem.apple.com/momo?inapp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy