Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://raw.githubusercontent.com/ParrotSec/alternate-install/master/parrot-install.sh

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập