Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://productforums.google.com/forum/?hl=en#!category-topic/youtube/IvbYOHD2GAY

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy