Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ykart.tool.qrcodegen&hl=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy