Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.dinglisch.android.taskerm

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy