Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy