Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://pcsx2.net/download/releases/tools/category/9-tools.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập