Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy