Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://musescore.org/vi/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy