Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://mozilla-lockbox.github.io/lockbox-extension/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy