Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://market.android.com/details?id=com.google.zxing.client.android

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy