Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://launchpad.net/~jtaylor/+archive/keepass

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy