Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://hyper.is/#installation

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy