Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/vqmanh/KVM/blob/master/S%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20Guestfish%20reset%20pass%20vm.md#ti%E1%BA%BFn-h%C3%A0nh

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập