Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/stenzek/duckstation#downloading-and-running

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập