Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/dimok789/homebrew_launcher/releases/tag/1.4

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy