Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/crystal-linux/iso/releases/tag/09-13-22-16-25

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập