Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/brave/browser-laptop/blob/master/docs/linuxInstall.md#debian-jessie-and-ubuntu-zesty-yakkety-xenial-and-trusty-amd64

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy