Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/microsoft/winget-cli/releases

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy