Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/mattingalls/Soundflower/releases/download/2.0b2/Soundflower-2.0b2.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy