Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/WereDev/Wu10Man/releases/download/v4.0.0/Wu10Man_Portable.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập