Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/Wuyanz/GNOME-OSX-II-Theme

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy