Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/Microsoft/Windows-Machine-Learning/tree/master/Samples/Emoji8

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập