Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/MediaBrowser/emby-theater-electron/releases/download/3.0.9/emby-theater-rpi_3.0.9.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập