Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://gdlp01.c-wss.com/gds/3/0100004463/04/MF4700MFDriversV2090W32ukEN.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy