Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://flathub.org/apps/details/com.github.bilelmoussaoui.Authenticator

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập