Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://filehippo.com/download_app_manager

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy