Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://downloadcenter.intel.com/download/26929/Wireless-Intel-PROSet-Wireless-Software-and-Drivers-for-Windows-7-?v=t

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập