Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.sp.f-secure.com/freedome/installer/2/Freedome.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy