Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.kde.org/stable/falkon/3.0.1/Falkon-3.0.1.AppImage

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy