Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.cnet.com/Anvi-Uninstaller/3000-2094_4-75835284.html?part=dl-&subj=dl&tag=button

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy