Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/security+firewall+tools/26633_xboot.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy