Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/microsoft-net-framework-3-5-7193

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy