Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/openoffice-org-3-1-1-viet-7814

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy