Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/java-runtime-environment-7305

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy