Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/john-the-ripper-1-7-0-1-13296

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy