Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.com.vn/developer+tools+ide/more/11458_microsoft-sql-server-2000-service-pack-4.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy