Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://download.bitdefender.com/updates/bitdefender_2015/x64/weekly.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy