Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/preventing-unauthorized-access

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập