Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://docs.microsoft.com/vi-vn/windows/desktop/Wfp/system-file-checker

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy